Tabellen visar antalet operationer per 100.000 tusen kvinnliga inv.

där bägge äggstockarna amputerats.

 

År 2007

 

Kronobergs län 134
Dalarnas län 128
Blekinge län 109
Gotlands län 104
Västernorrlands län 97
Jämtlands län 96
Kalmar län 95
Norrbottens län 93
Västra Götalands län 91
Västmanlands län 90
Värmlands län 88
Västerbottens län 84
Gävleborgs län 83
Östergötlands län 82
Jönköpings län 82
Örebro län 82
Skåne län 80
Hallands län 77
Stockholms län 75
Uppsala län 70
Södermanlands län 61

 

 

Bilaterala ooforektomier, amputering bägge äggstockar operationskoder   LAE20 LAE21 LAF10 LAF11

Totalt antal i hela riket per år

   

 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4866 5231 4853 4699 4775 4759 4441 4252 3855 3931

           

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Tabellen visar antalet livmoderamputationer per 100.000 kvinnliga invånare per län år 2007

 

Kronobergs län 253
Hallands län 211
Örebro län 190
Värmlands län 186
Västra Götalands län 185
Dalarnas län 179
Blekinge län 177
Gävleborgs län 172
Gotlands län 166
Kalmar län 161
Skåne län 154
Jönköpings län 153
Västernorrlands län 152
Östergötlands län 142
Jämtlands län 141
Norrbottens län 140
Uppsala län 133
Västerbottens län 133
Stockholms län 128
Västmanlands län 79
Södermanlands län 71

 

 

 

 

Hysterektomier operationskod  LCD=Livmoderamputation          

                   

         
Totalt antal  per år hela riket                                                                                                  

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
7919 8042 7682 7549 7532 7676 7569 7450 6911 7109

 

 

Källa: Folkhälsan i siffror  http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/   

 

Koder för amputering av bägge äggstockarna (bilateral ooforektomi) =

LAF10 Bilateral salpingo ooforektomi                                   

LAF11 Laparaskopisk salpingo ooforektomi   

LAE20 Bilateral ooforektomi

LAE21 Laparaskopisk bilateral ooforektomi

 

Koden för livmoderamputation (hysterektomi) = LCD

                                                               

                                                               

Sidan är uppdaterad 2008-02-29 med den senaste statistiken från Socialstyrelsen

                                                                                     

 

 

 

 

Tillbaks till startsidan

 

 

 

 

 

Sökord:profylaktisk ooforektomi ovarietomi hysterektomi livmoder livmoderoperation myom endometrios
äggstockar övergrepp sjukvårdslagen behandlingsalternativ undersökningsmetoder
gynekologiskkirurgi kirurgi vaginalhysterektomi chokladcysta totalhysterektomi cysta
gynekolog gynekologi kvinnoklinik kvinnor kastrering kastrerad operation statistik
operationsstatistik Örebro sammanväxningar