Kommentarer från kvinnor i läkaren Jörgen Nathorst Böös avhandling 1993

Hysterektomi/Ooporektomi  (borttagande av livmoder/äggstockar)

Women’s views, psychosexual and endocrine aspects

__________________________________________________________________

 

 

”Känner mig stympad som kvinna ur alla synpunkter. Man får

försöka förtränga lusten eftersom samlaget blir en enda stor

besvikelse”

 

”Operationen har fått förödande konsekvenser för samlivet. Jag

känner mig tom och utsatt för våldtäkt på kroppen. Operationen är

en chock för hela organismen”

 

 

”Mitt sexliv har blivit betydligt sämre och jag känner nästan ingen

njutning själv”

 

”Känns inte som man var en riktig kvinna längre”

 

”Tiden efter operationen kändes det som om något viktigt gått

förlorat”

 

”Känslan av all närkontakt är borta. Från att ha varit en öppen och

spontan person som gärna kramade min man och mina barn har jag

blivit reserverad för all närkontakt. Det känns som om någonting

försvann vid operationen”

 

”Jag har helt tappat självförtroendet som kvinna och känner mig inte

längre åtråvärd”

 

”Jag känner mig stympad”

 

”Min lust har minskat och det känns som om jag hade ett enda stort

hål inne i mig”

 

”Tyckte att det kändes som en skam och ett misslyckande”

 

”Det känns som om någonting fattades i kroppen”

 

”Tiden efter operationen kände jag mig djupt deprimerad, stympad

och som om jag förlorat någonting av mitt liv”

 

”Känslan av att vara en fullödig kvinna är borta”

 

 

”Någonting av livsglädjen försvann, varför vet jag inte, men det

påverkar även mitt sexliv negativt”

 

”Lustkänslan är helt borta, inte alls som före. Mina sexkänslor har

helt försvunnit”

 

”Det känns som om det fattades något i mitt underliv”

 

”Känner mig inte som en värdig eller fullödig kvinna längre”

 

”För mig är samlag efter operationen ett arbete som skall klaras av

pliktskyldigast”

 

”På något sätt känner jag mig stympad, svårt att förklara men en

känsla av att vara en halv kvinna”

 

”Jag har blivit hård och känner mig tom och avsågad och har fått en

känsla av att inte ha någon underkropp längre och att vara

känslomässigt död”

 

”Man är inte helt och fullt kvinna när livmodern är borta”

 

”Avråd från operation om det bara går. Man känner sig handikappad

som kvinna och har inte samma känslomässiga reaktioner vid

samlag”

 

”Jag känner absolut ingenting vid samlagen. Det är helt meningslöst

att ens försöka”

 

”Har helt tappat intresset för sex efter operationen och vill helst inte

att någon tar i mig”

 

”Förlusten av min livmoder har betytt en mycket stor sorg. Jag

känner mig inte hel som kvinna och fortfarande efter 5 år känner jag

sorg och utanförskap”

 

”Jag mådde psykiskt dåligt i två år efter operationen”

 

”Efter operationen känner jag mig tom och okvinnlig”

 

”En känsla av tomhet och att det är definitivt – att man har

gjort sitt”

 

”En känsla av att vara förbrukad och utan fullt värde som kvinna”

 

”Efter operationen infann sig en känsla av att vara stympad och tom.

En känsla som tog flera år att komma över”

 

”Känner mig inte som en hel riktig kvinna längre”

 

”En livmoderoperation innebär en sorts amputation och inga

rationella skäl i världen kan helt förvisa känslan av att ens

kvinnlighet blivit skadad in i märgen”

 

”Längtan efter samlag har starkt avtagit. Jag har det senaste året ofta

tänkt kontakta och tala med läkare om detta”

 

”Jag var helt oförberedd på de psykiska konsekvenserna och det tog

över ett år bara att få hjälp. De ekonomiska konsekvenserna har

också blivit förödande – terapin har kostat tiotusentals kronor. Jag

borde fått hjälp tidigare innan depressionen efter operationen gick

för långt”

 

”Efter operationen är man slut som kvinna”

 

”Att ta livmodern är att likna vid stympning”

 

”Jag upplever mig som en halv kvinna och känner det som om jag

hade ett stort hål i magen”

 

”Förlustkänsla och tomhet. En del av den kvinnliga identiteten är

borta”

 

”Man känner sig stympad och berövad på något”

 

”Ibland känns det som om jag bara var en halv kvinna”

 

”Man känner sig halv och inte lika kvinnlig efter operationen. Efter

sex månader kom en jobbig period där jag inte tyckte om mig själv”

 

 

 

Tillbaks till startsidan Patientföreningen

 

 

Sökord:profylaktisk ooforektomi ovarietomi hysterektomi livmoder livmoderoperation myom endometrios
äggstockar övergrepp sjukvårdslagen behandlingsalternativ undersökningsmetoder
gynekologiskkirurgi kirurgi vaginalhysterektomi chokladcysta totalhysterektomi cysta
gynekolog gynekologi kvinnoklinik kvinnor kastrering kastrerad operation statistik
operationsstatistik Örebro sammanväxningar