MARIE RÖSSBERGER 

ville behålla sina äggstockar när hennes livmoder

skulle opereras bort. Det blev

hon lovad. Trots det fungerar inte

hennes äggstockar i dag.

– Operationen har gett en kastrerande

effekt, säger Marie.

– Man förkortar livslängden för

kvinnor med upp till åtta år

genom att ta bort äggstockarna,

säger Lars Hamberger, professor i

kvinnosjukdomar. S/

 

metro 

onsdag 23 november 2005