Viktig information till Dig som skall genomgå gynekologiska operationer på Kvinnokliniken vid bl.a Sahlgrenska Universitetssjukhus!

 

Kvinnokliniken är ansluten till ”Nationella registret i gynekologisk kirurgi” det sk Gynop-registret. Du får eller har fått en patientinformation och en enkät som Du skall fylla i och underteckna innan operationen genomförs. Din namnteckning på denna enkäthandling uppfattas av kvinnokliniken vara en samtyckehandling, denna namnteckning innebär att Du samtycker till att delta i forskningsstudier som sker i samband med din operation.

 

I patientinformationen framgår det ”att det finns olika operationsmetoder att utföra samma typ av åtgärd på”. Detta innebär inte enbart att man kan ta bort livmodern genom en öppning i bukväggen, (buksnitt), genom slidan (vaginalt) eller genom laparaskopisk kirurgi (titthålsteknik) och att detta kan ske med bevarande och borttagande av livmodershals och äggstockar.

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är anslutet till Gynop-registret i kliniskt bruk. Detta innebär att dina besvär, vilka dessa nu kan vara ex blödningar, myom, smärtsamma menstruationer mm sammankopplas med Din ålder, ur enkäten genereras en operationsprofil upp vilka utgör grunden och indikationerna för med vilken operationstyp som är lämplig för just Dig.

 

Vissa operationsmetoder används vid besvär indikerade/orsakade, av godartad sjukdom och/eller besvär, sk benign kirurgi, Denna kirurgi, dessa operationer innebär att när Du önskar bevara Dina äggstockar fungerar äggstockarna på sätt som beskrivs i verksamhetens patientinformation (den rosa). Den att Dina äggstockar producerar östrogen och testosteron fram till klimakteriet för att därefter producera testosteron resten av kvinnans liv.

 

Vissa operationsmetoder används vid besvär indikerade/orsakade, av elakartad sjukdom och eller besvär som kan utgöra misstankar om bakomliggande cancer. Den kirurgi som då används betraktas vara tumörkirurgi och är då betydligt mer omfattande. Väljer Du eller ställer krav på att Dina äggstockar skall bevaras kommer de att bevaras men den omfattande tumörkirurgin medför att äggstocksfunktionen starkt påverkas på sätt som medför att de upphör att fungera, en kastrerande effekt. Den förväntade äggstocksfunktionen är identiskt lika som om Du skulle ha opererat bort äggstockarna.

 

Denna operation skall Du ha möjlighet att påverka eller i vart fall kunna beredas möjlighet att avstå ifrån.

Problemet är att Du inte informeras om med vilken operationsmetod Du skall genomgå.

Du vet inte att Du kommer till att få Din livmoder borttagen med en omfattande tumörkirurgi som försätter Dina bevarade äggstockar ur funktion.

Du vet inte att Du fått en intervention i en interventionsforskning inom Gynop-registret i kliniskt bruk.

Du vet inte, har inte uppfattat, att Du genom att underteckna enkäthandlingen har samtyckt till att så sker! I patientinformationen framgår ” det finns många operationstyper att utföra samma typ av åtgärd/ta bort livmoder på…………………. Vi ber Dig fylla i enkäten för att VI skall kunna avgöra vilken operationstyp som är mest lämplig för Dig!

 

OBS!

Då livmodern opereras bort efter klimakteriet har de vanligaste orsakerna till varför livmodern avlägsnas försvunnit, nämligen rikliga menstruationsblödningar, menssmärtor och muskelknutor(myom), som oftast krymper efter klimakteriet. Då livmodern opereras bort efter klimakteriet är det relativt sett vanligare att bidragande orsak är att finna bland farhågorna för en bakomliggande gynekologisk cancer dvs det finns en stark medicinsk anledning till att avlägsna även äggstockarna (friska äggstockar).

 

Observera att Gynop-registret indikerar när Du kommer i klimakteriet utifrån Din ålder, inte utifrån ifall Du är i menopaus eller klimakteriet, detta eftersom en stor andel kvinnor använder hormonsubstitut i klimakteriet varvid tidpunkten för sista menstruation blir osäker. Detta innebär att kvinnor över 45 år opereras med farhågor för en bakomliggande gynekologisk cancer dvs det finns en stark medicinsk anledning att avlägsna äggstockarna. Eftersom Du inte är medveten om detta kräver Du ett bevarande av äggstockarna, detta upplever inte kvinnokliniken som något problem. Du får bevara Dina äggstockar, med de försätts operativt ur funktion.

 

 

 

För kvinnor som besväras av myom, muskelknutor, gäller följande i Gynop-registret i kliniskt bruk.

För att muskelknutorna operativt skall borttagas från livmodern, med sk fertilitetsbevarande  kirurgi/äggstocksfunktionsbevarande kirurgi, krävs att kvinnan är under 40 år, har en partner med vilken hon aktivt har haft samlag med, för att bli gravid under 1 år.

 

Kvinnor över 40 år, med eller utan önskan om att bli gravida, som har eller saknar partner erbjuds inte livmodersbevarande kirurgi utan endast behandlingsalternativen hysterektomi, borttagande av livmodern eller embolisering, båda behandlingsalternativen medför risk för att äggstocksfunktionen upphör, kvinnor över 40 år erbjuds endast behandlingsalternativ som medför risk för kastrering. Den typ av kirurgi som då används betraktas som benign kirurgi.

 

Efter 45 år erbjuds endast hysterektomi som enligt tidigare beskrivning är att betrakta som malign (elakartad) tumörkirurgi, dvs efter 45 års ålder erbjuds inte äggstocksbevarande hysterektomier. Kvinnor över 45 år kastreras.

 (År 2008 sänktes åldersgränsen till 40 år)

 

Vill Du ha mer information inför att Du skall ta bort Din livmoder eller inför att Du skall genomgå annan gynekologisk kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset får Du gärna kontakta mig.

 

Marie Rössberger

Tel 031- 40 40 40 eller 070- 590 4771,

marie.rossberger@tele2.se

 

 

Tillbaks till startsidan

 

 

 sidan uppdaterad 2008-09-10