PATIENTFÖRENINGEN
för

LIVMODER och ÄGGSTOCKSOPERERADE

________________________________________________________

 

Statistik från socialstyrelsen visar på stora skillnader i antalet hysterektomier mellan länen

antal livmoderamputationer per 100000/kvinnliga invånare år 2007

Kronobergs län 253
Hallands län 211
Örebro län 190
Värmlands län 186
Västra Götalands län 185
Dalarnas län 179
Blekinge län 177
Gävleborgs län 172
Gotlands län 166
Kalmar län 161
Skåne län 154
Jönköpings län 153
Västernorrlands län 152
Östergötlands län 142
Jämtlands län 141
Norrbottens län 140
Uppsala län 133
Västerbottens län 133
Stockholms län 128
Västmanlands län 79
Södermanlands län 71

(För andra året i rad ligger Kronobergs län på toppen)

________________________________________________________

 SKADESTÅND TILL KASTRERAD KVINNA PÅ GOTLAND

10 år efter kastreringen beviljades kvinnan 100.000:-

artikel gotlandstidningar

________________________________________________________

 

Snart kan ni beställa en avslöjande DVD (med svensk text) om hur läkarna agerar och vad kvinnor bör veta för att inte bli offer för onödiga operationer

klicka för att se > TRAILER UNBECOMING

_________________________________________________________

Här kan ni se Hers Foundation's informations film om konsekvenserna av hysterektomi

klicka för att se > FEMALE ANATOMY

_________________________________________________________

 

Extra viktigt att veta inför besök på kvinnokliniker som är anslutna till

gynopregistret

____________________________________________________________________________________________
 
Varje år anmäler kvinnor operationer till Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).  Bli inte en av dem  utan lär av deras misstag och gör vad ni kan för att undvika onödiga operationer.
 
__________________________________________________________________________
 
 
22 november 2005 visade SVT Uppdrag Granskning ett reportage om kastrering av kvinnor. Klicka på länken för att  läsa mer om reportaget.
 
__________________________________________________________________________
 
1993 gjorde läkaren J. Nathorst-Böös en avhandling: Hysterectomy/ Ooporectomy Women's views, psychsexual and endocrine aspects. Läs kvinnornas kommentarer till operationen.
 
_____________________________________________________________________________________________

I USA finns det högljudd kritik mot onödiga operationer, de har lång erfarenhet av kastrationsindustrin och dess skadeverkningar. Så många som 90% av livmoderamputeringarna uppskattas vara onödiga och bero på feldiagnostisering, kirurgernas vinstintressen  och ovilja att erbjuda alternativ. Det har växt fram en rad organisationer och sjukhus som specialiserat sig på att hjälpa kvinnor istället för att kastrera dem. Se exempel nedan.  

www.hersfoundation.com

www.alternativesurgery.com

www.repmed.com

_____________________________________________________________________________________________

 

En läkare som modigt gått emot "gynekologmaffian" är Vicki Hufnagel. Hon har fått betala ett högt pris, fråntagen sin läkarlicens och ständiga trakasserier från Amerikanska gynekologsällskapet och myndigheter. Läs mer om henne nedan.

Vicki Hufnagel

___________________________________________________________________________________________________________

Här kan ni se lite av vad media skrivit

MEDIA

___________________________________________________________________________________

Här skriver läkaren sherryll Sellman om hysterektomier och dess konsekvenser

HYSTEREKTOMI

___________________________________________________________________________________

Det är avgörande var ni bor i landet om ni ska bli av med organ eller få alternativ till riskfyllda operationer

STATISTIK

_____________________________________________________________________________________________
 
                                                  
                                                                 
 
 
I Sverige stympas och kastreras tusentals kvinnor årligen slentrianmässigt.
Trots sjukvårdslagen envisas vissa läkare att operera bort friska organ utan att informera patienten
I lagen om yrkesverksamhet på hälso-och sjukvårdens
område i 2 kapitlet § 1 står bland annat:
 
”En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso-
och sjukvård. Vården ska så långt som möjligt utformas
och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska
visas omtanke och respekt.”
 Och i § 2:
”Den som har ansvaret för hälso-och sjukvården av en
 patient ska se till att patienten ges individuellt anpassad
information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för
undersökning, vård och behandling som finns." 
       
 
 
 
 
                 Profylaktisk ooforektomi skall avrådas till enligt konsensuskonferans 1993  om Hysterektomi - Livmoder operationer.
                 Ovarier - äggstockar har kvinnan nytta av hela livet. Kastrering ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, osteoporos –      benskörhet uttorkning av slemhinnor i ögon, mun och övriga kroppen, urinvägsinfektioner, sömnstörningar, led och muskelvärk
ingen sexlust, depression. Ett kirurgiskt framkallat klimakterium som stympningen innebär ger många en sämre livskvalitet
och ett hormonellt bristtillstånd. Kroppens produktion  av testosteron och östrogen minskar eller  upphör helt och ger svåra följder. Många hjälps inte av substitution med syntetiska hormoner.
 
   
Har du drabbats eller vill ha information hör av dig till patientföreningen  
( anonymt om du vill )
  
patientombudet@hotmail.com
 
Vi behöver din hjälp, vi är en ideell förening som behöver frivilliga bidrag
för att driva den här sidan och informations kampanjer.
Har du haft nytta av vår information eller vill stödja detta
är vi tacksamma för varje bidrag hur litet det än är.
 

 

 

 

Vi söker kvinnor och anhöriga
som vill vara med i en grupptalan 
mot läkare, sjukhus, landsting.
Ni behöver inte själva driva den juridiska processen.
Som grupp har vi större möjligheter till upprättelse
och skadestånd.
patientombudet@hotmail.com

____________________________________________________________________________________________________________________________
Uppdaterad 2012-11-21rofylaktisk, ooforektomi, hysterektomi, kvinnlig könsstympning, kastrering, livmoder, livmoderoperation, endometrios, äggstockar, ovarier, stympning, amputation, hormoner, östrogen, testosteron, kirurgisk kastrering, äggstocksoperation, äggstockscysta,, muskelknut